FAQ

Här får du svar på frågor som vi ofta får, relaterade till produkterna och vår verksamhet. Om du inte hittar din fråga här är du mycket välkommen att ställa den till oss på info@peckas.se!

Vad får fiskarna för foder?

Idag använder vi oss av ett det norska företaget Skretting, som är världsledande när det gäller tillverkning av fiskfoder. De producerar i Norge men har återförsäljare även i Sverige. Skretting erbjuder specialfoder för fiskar i olika tillväxtstadier och vi följer deras rekommendationer. Idag finns tyvärr inget framgångsrikt foder på marknaden som inte innehåller någon fiskolja eller fiskmjöl alls, men Skretting är mycket engagerade i att använda proteiner från vegetabiliska källor i sina produkter, till exempel raps. Vi deltar också i ett projekt som undersöker möjligheterna att använda insekter som proteinkälla i fodret.

Tillsätts några näringsämnen i vattnet?

Vår största tillgång är kunskapen om hur man upprätthåller balans mellan alla de biologiska entiteterna i vårt akvaponiska system. För att förenkla det hela; vi behöver balansera input (fiskfoder) och output (grönsaker) i vårt system. Om det blir en obalans i vattnets kemi, som inte kan lösas på ett naturligt sätt på grund av biologiska begränsningar, går vi in med det naturliga komponenten som saknas. Detta gäller oftast tillexempel kalcium, kalium, fosfater eller andra mikroelement som exempelvis järnjoner, som är grundläggande för tomaternas hälsa men är mycket knappa i fiskfodret.

Varför är ni inte märkta som ekologiska?

Trots att konceptet akvaponi är minst tvåtusen år gammal har denna teknik ofta blivit förpassad till forskning snarare än produktion. På grund av det har akvaponi, liksom andra okonventionella odlingstekniker, blivit förbisedda när man bestämt definitionen av ekologisk odling. I andra delar av Europa anses akvaponi vara ekologiskt. Vi använder inte några som helst bekämpningsmedel eller skadedjursbekämpning i vår odling, inga genetiskt modifierade organismer (GMO), och ingen antibiotika till fisken. Vi har till och med helt plastfria förpackningar för tomaterna. På grund av vårt sluta kretsloppssystem har vi heller inget läckage ut i miljön, vilket i traditionella fiskodlingar och i artificiellt gödslade områden är den största orsaken till eutrofiering i vattenmiljöerna (när vattnet blir övergödslat så att det tas över av alger). Till och med energin vi använder kommer från förnybara källor! Det som hindrar oss från att få kalla oss ekologiska är helt enkelt att vi odlar i grus i våra biobäddar, snarare än i jord.

Får fisken någon medicinering?

Nej! Våra biobäddar är vårt riktiga immunsystem: samma goda bakterieflora som konverterar fiskens biologiska materia till en form som går att tas upp av tomaterna agerar också som ett naturligt filter för andra farliga mikroorganismer genom att helt enkelt konkurrera ut dem. Utöver detta är det till stor fördel att arbeta i ett slutet system eftersom man enkelt kan isolera systemet från externa infektioner. I extrema situationer kan vi även isolera individuella fisktankar och behandla dem med naturligt havssalt; regnbågslax trivs bra i både salt och sött vatten, men farliga bakterier är inte lika flexibla.

Vilka grönsakssorter odlar ni?

Grönsaksodlingen utvecklas och varje år utvecklas nya sorter. Detta betyder att vi i framtiden säkert kommer att odla andra sorter än vi gör idag. Det som alltid kommer vara likadant är dock vår kvalitetsstandard: vi ska producera grönsaker som kunden anser är fräscha och välsmakande.

Kan man odla samma grödor som er om man tar frön från era grönsaker?

Ja. Du kan absolut så frön från våra tomater, och de kommer gro. Många av våra kunder gör så. Men på samma sätt som du inte är identisk med dina föräldrar, kommer du inte få exakt samma sorts planta som vi har, eller samma skörd och smak. I slutändan kommer dock inget smaka så gott som det du odlar själv!

Var kommer fiskynglen ifrån?

Vi köper vår fisk antingen som befruktade ägg eller som yngel, beroende på tillgång. Vi föredrar att köpa befruktade ägg av praktiska skäl (transporter, djurens välmående), av ekonomiska skäl och för att minimera risken att få in farliga mikroorganismer i vårt system. Vi rör oss mot att enbart köpa befruktade ägg, och inte köpa yngel alls.

Hur många fisktankar har ni?

Vi har just nu 15 tankar á 40 kubikmeter. I varje tank kan vi odla upp till 35 kilo fisk per kubikmeter, men vi har än så länge aldrig nått maximal kapacitet i alla tankar på samma gång. Vi har också ett litet kläckeri.

Hur stora odlingsytor har ni?

Just nu har vi tre växthus som totalt utgör 1 hektar odlingsyta.

Var kan man köpa era produkter?

Våra produkter säljs framförallt i butiker i Västernorrlands län, men finns även till exempel i Lidl-butiker över hela landet.