Hem

Revolution på gång inom livsmedelsproduktion

Play Video

Senaste nytt

Peckas Naturodlingar AB (publ) senarelägger ordinarie bolagsstämma 2021

Styrelsen har beslutat att senarelägga bolagsstämman som var planerad till 2021-05-11. Nytt datum är satt till 2021-06-07 och kallelse kommer att skickas i enlighet med bolagsordningens bestämmelser.

Motivet till att senarelägga stämman är den fortsatta smittspridningen av Covid-19 vilket gör att styrelsen beslutat att en fysisk stämma ej är lämplig att hålla just nu. Mot bakgrund av detta återkommer vi med detaljer i kommande kallelse om hur stämman skall genomföras.

För mer information, vänligen kontakta: Mattias Gemborg, VD

Telefon: 0702 654400

E-post: Mattias@peckas.se

Läs hela pressmeddelandet här.

Peckas är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn, som levererar system för hållbar livsmedelsproduktion till aktörer inom livsmedelsbranschen. Vi är världsledande inom området akvaponi där vi utvecklar både odlingsmetoder och mjukvarustöd för odlingssystem för fisk och grönsaker i urbana miljöer. Smart akvaponi från Peckas möjliggör livsmedelsproduktion som är hållbar, klimatsmart, fri från bekämpningsmedel och lönsam.