Hem

Revolution på gång inom livsmedelsproduktion

Play Video

Senaste nytt

Aktieägarna i Peckas Naturodlingar AB kallas härmed till årsstämma.

Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens Nyheter samt på hemsidan den 10 maj.

Kallelse i helhet:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PECKAS NATURODLINGAR AB

Aktieägarna i Peckas naturodlingar AB, org.nr 559033-7654 (“Peckas” eller “Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 juni 2021.

Läs hela Pressmeddelandet här.

Peckas är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn, som levererar system för hållbar livsmedelsproduktion till aktörer inom livsmedelsbranschen. Vi är världsledande inom området akvaponi där vi utvecklar både odlingsmetoder och mjukvarustöd för odlingssystem för fisk och grönsaker i urbana miljöer. Smart akvaponi från Peckas möjliggör livsmedelsproduktion som är hållbar, klimatsmart, fri från bekämpningsmedel och lönsam.