Hem

Revolution på gång inom livsmedelsproduktion

Play Video

Senaste nytt

Bokslutskommuniké Jan-Dec 2020

Det gångna året har kantats av både utmaningar och riktigt stora genombrott för Peckas. Som så många andra bolag har även Peckas påverkats av den pågående pandemin, men inte bara i negativ bemärkelse.

Restaurangbranschen har visserligen haft det väldigt tufft vilket har påverkat våra leveranser. Dessutom har prisbilden under hösten och vintern varit ovanligt låg i dagligvaruhandeln till följd av stora överskott på tomater i Europa. Det pandemin dock har fört med sig är att den belyst frågan om självförsörjning och lokal livsmedelsproduktion. Detta märktes inte minst när vi lanserade vårt första odlingssystem Peckas Compact. Intresset har långt överträffat våra förväntningar, till den nivå att vi nästintill haft svårt att hantera alla de förfrågningar som har inkommit. Att vi en månad från lansering hade en avsiktsförklaring påskriven och en påbörjad förstudie med ICA Maxi Östersund kan inte ses som något annat än ett riktigt stort genombrott.

Läs hela pressmeddelandet här

Peckas är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn, som levererar system för hållbar livsmedelsproduktion till aktörer inom livsmedelsbranschen. Vi är världsledande inom området akvaponi där vi utvecklar både odlingsmetoder och mjukvarustöd för odlingssystem för fisk och grönsaker i urbana miljöer. Smart akvaponi från Peckas möjliggör livsmedelsproduktion som är hållbar, klimatsmart, fri från bekämpningsmedel och lönsam.