Investor

Här finner Du relevant information för delägare.

Aktieinformation

Namn

Peckas Naturodlingar AB

Symbol

PEKA B

ISIN

SE0008588354

Marknadssegment

Nordic SME Sweden

Bransch

Förpackade konsumtionsvaror

Market cap

63 322 523 SEK

Antal instrument

6 357 683

Första handelsdag

2017-06-27

Pressmeddelanden

Senaste pressmeddelandet

Aktieägarna i Peckas Naturodlingar AB kallas härmed till årsstämma.

Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens Nyheter samt på hemsidan den 10 maj.

Kallelse i helhet:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PECKAS NATURODLINGAR AB

Aktieägarna i Peckas naturodlingar AB, org.nr 559033-7654 (“Peckas” eller “Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 juni 2021.

Läs hela pressmeddelandet.