Investor

Här finner Du relevant information för delägare.

Aktieinformation

Namn

Peckas Naturodlingar AB

Symbol

PEKA B

ISIN

SE0008588354

Marknadssegment

Nordic SME Sweden

Bransch

Förpackade konsumtionsvaror

Market cap

63 322 523 SEK

Antal instrument

6 357 683

Första handelsdag

2017-06-27

Pressmeddelanden

Senaste pressmeddelandet

Bokslutskommuniké Jan-Dec 2020

Det gångna året har kantats av både utmaningar och riktigt stora genombrott för Peckas. Som så många andra bolag har även Peckas påverkats av den pågående pandemin, men inte bara i negativ bemärkelse.

Restaurangbranschen har visserligen haft det väldigt tufft vilket har påverkat våra leveranser. Dessutom har prisbilden under hösten och vintern varit ovanligt låg i dagligvaruhandeln till följd av stora överskott på tomater i Europa. Det pandemin dock har fört med sig är att den belyst frågan om självförsörjning och lokal livsmedelsproduktion. Detta märktes inte minst när vi lanserade vårt första odlingssystem Peckas Compact. Intresset har långt överträffat våra förväntningar, till den nivå att vi nästintill haft svårt att hantera alla de förfrågningar som har inkommit. Att vi en månad från lansering hade en avsiktsförklaring påskriven och en påbörjad förstudie med ICA Maxi Östersund kan inte ses som något annat än ett riktigt stort genombrott.

Läs hela pressmeddelandet.