Investor

Här finner Du relevant information för delägare.

Aktieinformation

Namn

Peckas Naturodlingar AB

Symbol

PEKA B

ISIN

SE0008588354

Marknadssegment

Nordic SME Sweden

Bransch

Förpackade konsumtionsvaror

Market cap

63 322 523 SEK

Antal instrument

6 357 683

Första handelsdag

2017-06-27

Pressmeddelanden

Senaste pressmeddelandet

Peckas Naturodlingar AB har tecknat ett tvåårigt avtal med Grönsakshuset i Norden AB värt cirka 21,5 MSEK årligen. Som följd förväntas lönsamhet nås i grönsaksproduktionen 2021.

Som ett led i strategin att fokusera på försäljning och utveckling av odlingssystem, har avtal ingåtts med Grönsakshuset i Norden AB om att sälja och distribuera hela grönsaksproduktionen från Peckas under avtalstiden. De kommer saluföra dem exklusivt från Ystad i söder upp till Härnösand i norr. Vidare kommer de sköta all försäljning samt logistik från Peckas anläggning ut till slutkund. Affären förväntas generera en positiv resultateffekt för Peckas på cirka 10 MSEK årligen jämfört med 2020, och kommer att medge ett ökat tempo i den påbörjade omställningen till leverantör av framtidens odlingssystem.

Läs hela pressmeddelandet.