Systemlösningar

Peckas Compact

Peckas Compact är det första systemet som vi lanserar på den svenska marknaden och utgör ett skifte för hur livsmedel produceras.

Det består av ett mindre akvaponisystem på cirka 1200 kvadratmeter anpassat för att uppföras i urbana miljöer och framförallt i anslutning till livsmedelsbutiker. Systemet innehåller samma unika och högteknologiska lösningar som vår anläggning i Härnösand men i ett mindre format. Trots det mindre formatet har en Peckas Compact kapacitet att producera upp till 100 ton grönsaker och 10 ton fisk per år.

Peckas Compact är utvecklat för och i samråd med livsmedelsbutiker. Systemen skräddarsys utifrån kundens specifika behov och förutsättningar. Utformningen anpassas så att kunden får den specifika volymen av de olika produkterna som efterfrågas på just deras lokala marknad. Med ett Peckas Compact system har livsmedelsbutiker möjlighet att ta närproducerat till nya höjder.

Produktsortimentet som ägaren av en Peckas Compact kan välja ur till en början kommer att bestå av gurka, tomat och paprika på grönsakssidan och Lax eller regnbågslax på fisksidan. Vi jobbar just nu på att bredda sortimentet och andra möjligheter i framtiden kommer troligen bestå av örter, sallad och jordgubbar. Vad gäller fisken är egentligen den enda begräsningen i framtiden att det måste vara sötvattensarter.

Med ett Peckas Compact får butiker en unik möjlighet att sälja hållbara produkter av högsta kvalitet i sina diskar bara timmar efter skörd. 

Vilka Butiker passar en Peckas Compact för?

För att få en rationell drift och i förlängningen en bra lönsamhet i anläggningen rekommenderar vi butiken bör vara i storleksordningen som en ICA Kvantum eller större. En bra tumregel är också att butiken bör omsätta över 200 MSEK årligen.

Finns det flera storlekar?

Då våra system är helt modullära finns det egentligen inga begränsningar på hur stort det skulle gå att bygga ett system. Vi rekommenderar dock att man börjar med ett system av typen Compact på 1200 kvadratmeter eftersom det går att bygga ut modulärt om efterfrågan skulle vara större än vad systemet kan leverera.

Behöver man ha förkunskaper om fiskuppfödning och odling för att köpa ett system?

Nej, det behöver man inte. Peckas står för utbildning av personal som skall jobba i anläggningen och bistår med support och planering hela vägen. Utöver våra besök på veckobasis och supportfunktion kommer systemen också stöttas av vårt högteknologiska styrsystem PICS (Peckas intelligent control system). Detta styrsystem tillåter oss att ha full kontroll på anläggningen även när vi inte är på plats vilket garanterar högsta produktivitet i anläggningen. 

Vilka miljöfördelar bidrar en Peckas Compact till?

Akvaponisk odling använder inga bekämpningsmedel och ingen antibiotika. Den resulterar heller inte i några utsläpp och är dessutom väldigt vattensnål. Utöver de stora fördelarna som akvaponisk odling medför kommer ett antal stora fördelar genom det faktum att det produceras livsmedel i direkt anslutning till butik. Detta sparar många lastbilar som inte behöver åka varken från Holland, Spanien eller Skåne för den delen. Mindre transporter bidrar såklart till mindre utsläpp. Peckas Compact tar heller inte någon jordbruksmark i anspråk utan går utmärkt att placera på vilket underlag som helst och vilken miljö som helst.

Vad kostar en Peckas Compact?

Denna fråga går inte att svara på utan att känna till alla förutsättningar. Resan mot en Peckas Compact startar med en förstudie för att kartlägga kundens behov och unika förutsättningar. Efter att det har fastställts kan en offert och ett affärsupplägg tas fram.